BSO

Vanaf 1 augustus 2007 zijn we als school verplicht om de voor- en naschoolse opvang voor leerlingen te regelen. Dit doen we in samenwerking met MIKZ uit Drunen. Wanneer u interesse heeft in een vorm van deze opvang, hebben we op school voor u informatie bij de directeur en/of MIKZ. U dient zelf uw kind hiervoor op te geven via een formulier dat bij de medewerkers van MIKZ verkrijgbaar is. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 0416-369660