Vertrouwenspersoon

Op elke school dient er ten minste een contactpersoon aanwezig te zijn voor de opvang en verwijzing van klachten in de onderwijssituatie.Op onze school zijn dat Marijke Jimenez en Carla van de Geijn. Zij bezoeken ieder jaar de groepen 1 t/m 8, waarbij zij zichzelf voorstellen en met de groep bespreken waarmee ze bij hen terecht kunnen.

De interne contactpersonen vormen een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie of seksuele handelingen. De contactpersonen zijn aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten waarbij steeds de veiligheid en het welbevinden van het kind op school centraal staat. Marijke en Carla zijn persoonlijk aan te spreken op werkdagen.
Carla is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagochtend, Marijke op donderdag en vrijdag.