Leerlingenraad

Vanaf dit schooljaar hebben we op onze school een leerlingenraad! De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 


Wat is een leerlingenraad precies? 


In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken rondom school willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 
De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd, onder leiding van juffrouw Danique van Hassel. De input voor de leerlingenvergaderingen komen vanuit verschillende hoeken: de leerlingen kunnen zelf met ideeën komen, klasgenoten kunnen hun ideeën in een ideeën-bus stoppen die in iedere bovenbouw klas staat of het team kan punten inbrengen.