Zorg

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds nieuwe dingen ontdekken. Alle kinderen verdienen bij die “ontdekkingstocht” onze aandacht en zorg. 

Onze school werkt hoofdzakelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen van dezelfde leeftijd zitten dus meestal in dezelfde groep. 

De leerkrachten proberen hun inspanningen zoveel mogelijk op ieders behoefte af te stemmen.  

De zorg die kinderen behoeven hebben we ingedeeld in 5 zorgniveaus: 

  1. zorg op groepsniveau (voor de hele klas) 
  2. zorg op groepsniveau met extra aandacht (extra uitleg of préteaching) 
  3. zorg op schoolniveau door een intern deskundige 
  4. zorg op schoolniveau door een extern deskundige 
  5. zorg kan niet meer door de school geboden worden. Er volgt verwijzing naar speciaal              basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

Vanaf zorgniveau 3 wordt de intern begeleider betrokken. Indien er zorg rondom een leerling is, zal dit altijd worden besproken met de ouders om samen te kijken welke ondersteuning deze leerling nodig heeft om een fijne en goede schooltijd te hebben.  Passend onderwijs regelt de zorgplicht voor alle schoolbesturen en geeft scholen de opdracht aan alle leerlingen passend onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden van de school.

Mocht u meer willen weten over de organisatie van de zorg of het aanbod, neem gerust contact op met onze intern begeleider Mireille de Kort.