OC

Vanaf 2019-2020 is er oudergroep actief binnen Het Kompas, waardoor er een nauwere afstemming van activiteiten plaatsvindt. Zij ondersteunen de school bij jaarlijks terugkomende activiteiten. Denk hierbij aan Kerst – Koningsspelen onderbouw – opening van de Kinderboekenweek – organisatie schoolfotograaf e.d.