AVN

De OV Het Kompas is opgericht op 15 september 1976. In 2009 is de oudervereniging statutair Actviteitenvereniging Nieuwkuijk geworden. De functies van de AVN kunnen in twee delen worden onderverdeeld.   

Het ene deel bestaat uit een flink aantal activiteiten die voor de school op touw worden gezet. Daarnaast worden ook festiviteiten voor de gemeenschap van Nieuwkuijk georganiseerd. Voor de AVN is het contact met de ouders van groot belang. Het bestuur van de AVN staat dan ook altijd open voor vragen, suggesties of opmerkingen van ouders.   

Om de verschillende geledingen goed met elkaar te kunnen laten samenwerken is veelvuldig en open overleg nodig. Dit vindt plaats voornamelijk tussen voorzitter van de AVN en de directeur. Nieuws van de AVN is te lezen op de website: www.avnieuwkuijk.nl.