Missie/Visie

Scala wil midden in de samenleving staan. De samenleving is continue in ontwikkeling. Door ondernemend te zijn leveren we een bijdrage aan deze ontwikkeling.
Scala stimuleert een actieve en onderzoekende houding gericht op innovatie en creativiteit.
De scholen van Scala creëren een veilige en uitdagende leeromgeving. Elke school geeft vorm aan een karakteristiek profiel, passend bij de wijk. Scala wil actief vorm en inhoud geven aan partnerschap met alle betrokkenen. De ontwikkeling van leerlingen en medewerkers staat centraal.

Het Kompas onderstreept deze visie vanuit de volgende kernwaarden:

Plezier willen we terug zien in de activiteiten van en met de leerlingen. Als je met plezier ergens aan werkt, is de motivatie het hoogst.
Samenwerken moet je leren, daar heb je vaardigheden voor nodig. Samenwerken brengt ook meer tot stand sdan alleen werken. Samen weten we meerd an alleen. Hierbij willen we ook de omgeving van de school actief betrekken.
Veiligheid, als kernwaarde, is de basis van ons werken. Zowel veiligheid qua omgeving als veiligheid op sociaal-emotioneel gebied vinden we belangrijk. Het werken vanuit de principes van de Kanjertraining helpen ons hierbij.