Volg ons op:

Schoolgids

De Schoolgids van KBS Het Kompas voor het schooljaar 2018-2019 is hier te bekijken en te downloaden als PDF document.
SCHOOLGIDS KBS HET KOMPAS 2018-2019 

In deze gids treft u informatie aan over vele aspecten van onze school. Met deze gids hebben we twee bedoelingen:

  • Nieuwe ouders kunnen beslissen of Het Kompas een geschikte school voor hun kind is. Er zullen namelijk een heleboel vragen rijzen, wanneer u als ouder een school voor uw kind(eren) gaat zoeken. Deze schoolgids probeert een antwoord te geven op die vragen.
  • Voor ouders van kinderen die reeds op onze school zitten is het een naslagwerkje waarin ook zij antwoorden op vragen kunnen vinden.

Het is van groot belang dat wij, school en ouders, van elkaars handelen op de hoogte zijn. Het kind kan dan ervaren dat ouders en school hem/haar willen onder­steunen bij de ontwikkeling. Dat komt het welbevinden en de leerprestaties van onze kinderen ten goede.

We vinden het dan ook fijn, wanneer u interesse toont in hetgeen uw kind meebrengt van school, de ouderavonden en inloopmomenten bezoekt, meedoet aan activiteiten en, als er vragen of opmerkingen zijn, deze op school naar voren brengt. Op deze manier kan de school een plek zijn waar alle betrokkenen: kinderen, team en ouders zich thuis kunnen voelen en graag naar toe gaan.

Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids vragen dan wel opmerkingen hebben, dan staan wij hier altijd voor open. Hebt u aanvullingen, ideeën en tips over onze informatievoorziening, dan horen wij dit ook graag.

Namens alle teamleden en
de Medezeggen­­­schapsraad
Kees Hamers

Schoolleider basisschool Het Kompas