Volg ons op:

Tussenschoolse opvang Plus

Tussen de middag overblijven is voor kinderen vaak een groot feest. Gezellig eten, samen met andere kinderen. Op Het Kompas verzorgt Mikz deze tussenschoolse opvang (TSO). Hiervoor heeft Mikz de Stichting TOM (Tussenschoolse Opvang Mikz) opgericht. In samenwerking met een team van enthousiaste pedagogisch medewerkers en vrijwillige overblijfkrachten zorgen we voor een gezellige tijd tussen de schooluren door. Het is immers vrije tijd!  

Activiteiten 
De school stelt een vaste ruimtes beschikbaar waar de kinderen worden opgevangen. Hier kunnen ze, net als thuis, tijdens de lunch vertellen over hun schoolochtend. Om hier genoeg ruimte en tijd voor te kunnen bieden, worden de kinderen opgesplitst in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ruimte voor rust, spel én beweging! 

Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, is er een activiteitenaanbod waarbij er volop tijd is voor spel, beweging en creatieve activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Wie na de lunch graag nog even wat rust wil, kan zich even terugtrekken in onze leeshoek. 

Verantwoord 
Wij bij Mikz beseffen dat overblijven meer is dan alleen maar een opvang voor je kind. Voor veel kinderen is tussenschoolse opvang een dagelijks terugkerend vast onderdeel van de dag. Onze overblijfcoördinatoren, pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers zijn zich bewust van hun rol in de opvoeding van uw kind en van het belang van het aanbieden van een stabiel rustmoment tijdens de middagpauze van een drukke schooldag. 

Ook voor kinderen van de Plusklas bieden we bij het Kompas TSO aan.   

Meer informatie 

Ben je nieuwsgierig geworden naar TSO bij basisschool het kompas? Ook voor actuele tarieven kun je contact opnemen met de afdeling klantadvies,klant@mikz.nl