Volg ons op:

Tussenschoolse opvang Plus

Tussen de middag overblijven is voor kinderen vaak een groot feest. Gezellig eten, samen met andere kinderen. Op Het Kompas verzorgt Mikz deze tussenschoolse opvang (TSO). Hiervoor heeft Mikz de Stichting TOM (Tussenschoolse Opvang Mikz) opgericht. In samenwerking met een team van enthousiaste pedagogisch medewerkers en vrijwillige overblijfkrachten zorgen we voor een gezellige tijd tussen de schooluren door. Het is immers vrije tijd! 

 

Activiteiten

De school stelt een vaste ruimtes beschikbaar waar de kinderen worden opgevangen. Hier kunnen ze, net als thuis, tijdens de lunch vertellen over hun schoolochtend. Om hier genoeg ruimte en tijd voor te kunnen bieden, worden de kinderen opgesplitst in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ruimte voor rust, spel én beweging!

Het overblijfteam en het schoolteam stemmen de manier van werken en omgaan met de kinderen op elkaar af! We gebruiken naast duidelijke regels ook pictogrammen om het kind houvast te bieden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn!

Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, is er een spetterend activiteitenaanbod waarbij er volop tijd is voor spel, beweging en creatieve activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Wie na de lunch graag nog even wat rust wil, kan zich even terugtrekken in onze leeshoek.

 

Verantwoord

Wij bij Mikz beseffen dat overblijven meer is dan alleen maar een opvang voor uw kind. Voor veel kinderen is tussenschoolse opvang een dagelijks terugkerend vast onderdeel van de dag. Onze overblijfcoördinatoren, pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers zijn zich bewust van hun rol in de opvoeding van uw kind en van het belang van het aanbieden van een stabiel rustmoment tijdens de middagpauze van een drukke schooldag.

 

TSO met een plus

Gemakkelijk waar het kan, bijzonder waar het moet!

Gezien de Wet Passend Onderwijs die per augustus 2014 zal worden ingevoerd, zullen kinderen vaker geconfronteerd gaan worden met diversiteit in het kader van beperkingen. In samenwerking met Amare Zorgcoaching bieden we TSO+ aan. Amare biedt begeleiding en zorg op maat aan kinderen en gezin, op basis van  PGB en Zorg in Natura. Hun expertise bevindt zich o.a. op het gebied van autisme, AD(H)D, LVG en gedragsproblematiek. Voor kinderen die behoefte hebben aan extra begeleiding wordt binnen de reguliere tussenschoolse opvang van Mikz, extra ondersteuning geboden door Amare met oog voor het individu binnen de groep als speerpunt.  U kunt de extra begeleiding van Amare binnen Mikz herkennen aan de paarse polo’s.

 

Tarieven

TSO valt niet onder de wet kinderopvang. De tarieven voor het overblijven worden bepaald door de schooldirectie, in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school.

De tarieven verschillen daardoor per school. Het tarief voor het overblijven bij TSO Kompas is € 2,40 voor vaste afname en € 2,60 voor flexibele of incidentele afname.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze werkwijze/aanpak? Dat kan. Maak een afspraak met onze planningsmedewerkers of loop een keer vrijblijvend binnen bij onze tussenschoolse opvang. Wij leiden u graag rond en geven alle uitleg die u wenst. Ontvangt u liever eerst (schriftelijke) informatie? Stuur ons dan een mail via info@mikz.nl

U krijgt ons informatiepakket zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Presentatie TSO +

 

TSO Plus